این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

شروع به کار سامانه دریافت مقاله اولین کنفرانس ملی صنایع غذایی و ایده های برتر
به اطلاع پژوهشگران و محققین گرامی می رساند سامانه اولین کنفرانس ملی صنایع غذایی و ایده های برترراه اندازی گردید. لذا در این راستا از تمامی دانشجویان، محققین، مهندسین و... جهت شرکت و ارسال مقالات ارزشمند خود به این کنفرانس دعوت می گردد. این کنفرانس در 23 دی 1395در شهر شیراز برگزار می گردد.
back2016-06-21Voting is0 time