این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

سخنرانی کلیدی دکتر جلال حجازی در اولین کنفرانس ملی صنایع غذایی و ایده های برتر
دکتر جلال حجازی رئیس محترم اداره نظارت بر مواد غذایی استان زنجان و متخصص تغذیه به جمع سخنرانان کلیدی اولین کنفرانس ملی صنایع غذایی و ایده های برتر پیوستند.
back2016-11-16Voting is0 time